AMBIENT

Võ Quỳnh Giao's Profile

Võ Quỳnh Giao

Võ Quỳnh Giao

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 5
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (2)

  • Võ Quỳnh Giao: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 11 Bài 2 Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế) (+2đ) Cách đây 1 tháng
  • Võ Quỳnh Giao: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 11 Bài 3 Một số vấn đề mang tính toàn cầu) (+3đ) Cách đây 1 tháng