AMBIENT

Nguyễn Linh's Profile

Nguyễn Linh

Nguyễn Linh

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 35
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (15)

  • Nguyễn Linh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 15 Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng) (+3đ) Cách đây 2 ngày
  • Nguyễn Linh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 15 Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất) (+3đ) Cách đây 5 ngày
  • Nguyễn Linh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 4 Nguồn gốc vận động & phát triển của sự vật và hiện tượng) (+2đ) Cách đây 2 tuần
  • Nguyễn Linh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 3 Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất) (+2đ) Cách đây 2 tuần
  • Nguyễn Linh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 2 Thế giới vật chất tồn tại khách quan) (+3đ) Cách đây 2 tuần
  • Nguyễn Linh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 1 Thế giới quan duy vật & phương pháp luận biện chứng) (+3đ) Cách đây 2 tuần
  • Nguyễn Linh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 10 Ôn tập chương II) (+1đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Linh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 10 Bài tập và thực hành 2 Làm quen với máy tính) (+2đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Linh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 4 Bài toán và thuật toán - Tin học 10) (+3đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Linh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 1 Tin học là một ngành khoa học - Tin học 10) (+2đ) Cách đây 3 tuần