Nguyễn Tấn Lộc's Profile

Nguyễn Tấn Lộc

Nguyễn Tấn Lộc

08/11/2002

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 4
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (2)

  • Nguyễn Tấn Lộc: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 12 Bài 2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu) (+1đ) Cách đây 1 tháng
  • Nguyễn Tấn Lộc: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 1 Một số khái niệm cơ bản - Tin học 12) (+3đ) Cách đây 1 tháng