Cụ Đậu's Profile

Cụ Đậu

Cụ Đậu

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 4
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (2)

  • Cụ Đậu: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 1 Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Cụ Đậu: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Unit 1 Tiếng Anh lớp 11 phần Language Focus - Friendship) (+1đ) Cách đây 1 tháng