AMBIENT

Trịnh Tâm's Profile

 Trịnh Tâm

Trịnh Tâm

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 3
Điểm 18
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (6)

  • Trịnh Tâm: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 7 ngày
  • Trịnh Tâm: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 tuần
  • Trịnh Tâm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tuần
  • Trịnh Tâm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tuần
  • Trịnh Tâm: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 tuần
  • Trịnh Tâm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng