Phan Quân's Profile

Phan Quân

Phan Quân

01/01/1990

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 73
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (25)

  • Phan Quân: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Vật lý 9 Bài 43 Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ) (+3đ) Cách đây 4 tuần
  • Phan Quân: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Vật lý 9 Bài 42 Thấu kính hội tụ) (+3đ) Cách đây 4 tuần
  • Phan Quân: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Vật lý 9 Bài 41 Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Phan Quân: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Vật lý 9 Bài 34 Máy phát điện xoay chiều) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Phan Quân: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Vật lý 9 Bài 33 Dòng điện xoay chiều) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Phan Quân: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Vật lý 9 Bài 32 Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng) (+3đ) Cách đây 2 tháng
  • Phan Quân: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Vật lý 9 Bài 31 Hiện tượng cảm ứng điện từ) (+3đ) Cách đây 2 tháng
  • Phan Quân: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Vật lý 9 Bài 28 Động cơ điện một chiều) (+3đ) Cách đây 2 tháng
  • Phan Quân: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Vật lý 9 Bài 26 Ứng dụng của nam châm) (+3đ) Cách đây 2 tháng
  • Phan Quân: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Vật lý 9 Bài 27 Lực điện từ) (+1đ) Cách đây 2 tháng