YOMEDIA

Nghiêm Linh's Profile

Nghiêm Linh

Nghiêm Linh

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

 • Nghiêm Linh đã đặt câu hỏi: tìm x biết Cách đây 5 tháng

  tìm x biết :

  /x - 3/= x - 5

 • Nghiêm Linh đã đặt câu hỏi: chứng minh Cách đây 5 tháng
  1. Cho M = 1+3+32+33+...+3118+3119

        N = 1​/22+1/32+1/42+...+1/20092 +1/20102

  CHỨNG TỎ RẰNG:

  a) M chia hết cho 13

  b) N<1

Không có Điểm thưởng gần đây