Đỗ Ngọc's Profile

Đỗ Ngọc

Đỗ Ngọc

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 11
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (6)

  • Đỗ Ngọc: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 3 Điều hòa hoạt động gen) (+2đ) Cách đây 2 tuần
  • Đỗ Ngọc: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 2 Phiên mã và dịch mã) (+1đ) Cách đây 3 tuần
  • Đỗ Ngọc: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 1 Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN) (+1đ) Cách đây 3 tuần
  • Đỗ Ngọc: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 19 Tuần hoàn máu tiếp theo) (+3đ) Cách đây 6 tháng
  • Đỗ Ngọc: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 18 Tuần hoàn máu) (+3đ) Cách đây 6 tháng
  • Đỗ Ngọc: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Unit 11 Tiếng Anh lớp 11 phần Reading - Sources of energy) (+1đ) Cách đây 6 tháng