AMBIENT

Ng Hà Ngânn's Profile

Ng Hà Ngânn

Ng Hà Ngânn

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Ng Hà Ngânn đã đặt câu hỏi: giúp với làm ơn :> Cách đây 7 tháng

    cho phương trình mx^2-3x+m-1=0 . tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1,x2 sao cho x1-x2=2 

    *giúp mình với :>

Không có Điểm thưởng gần đây