AMBIENT

Ngọc Ánh's Profile

Ngọc Ánh

Ngọc Ánh

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 7
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (4)

  • Ngọc Ánh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 2 Vận chuyển các chất trong cây) (+2đ) Cách đây 1 tháng
  • Ngọc Ánh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 1 Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Ngọc Ánh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 18 Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân) (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Ngọc Ánh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 17 Phòng trừ tổng hợp bệnh dịch hại cây trồng) (+1đ) Cách đây 7 tháng