AMBIENT

Đinh Doãn Nam's Profile

Đinh Doãn Nam

Đinh Doãn Nam

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

 • Đinh Doãn Nam đã đặt câu hỏi: Phương trình bậc hai một ẩn Cách đây 8 tháng

  BÀI TẬP:

  a)Tìm m để phương trình x2+2mx-m2+m-3=0 nhận x=2 là nghiệm.Tìm nghiệm còn lại

  b)Tìm m để phương trình 2x2-4x+3m-5=0 nhận x=-1 là nghiệm.Tìm nghiệm còn lại

  c)Tìm m để phương trình x2+(m-2)x-m+1=0 nhận x=2018+ căn 2019

  d)Tìm m để phương trình x2-2(m-1)x+m2-2m-3=0 nhận x=2004-2.căn 113

Không có Điểm thưởng gần đây