YOMEDIA

Nguyễn Mai Linh's Profile

Nguyễn Mai Linh

Nguyễn Mai Linh

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Nguyễn Mai Linh đã đặt câu hỏi: Rễ cọc , rễ chùm Cách đây 10 tháng

     2. Cây có rễ cọc là cây có

    A. Nhiều rễ con mọc ra từ 1 rễ cái                                  B. Nhiều rễ con mọc ra từ gốc thân

    C. Nhiều rễ con mọc ra từ nhiều rễ cái                            D. Chưa có rễ cái không có rễ con

Không có Điểm thưởng gần đây