AMBIENT

Ri Ri's Profile

Ri Ri

Ri Ri

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 6
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

Điểm thưởng gần đây (2)

  • Ri Ri: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 4 Cấu trúc bảng - Tin học 12) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Ri Ri: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 3 Giới thiệu Microsoft Access - Tin học 12) (+3đ) Cách đây 1 tháng