YOMEDIA

Vịnh Nghi's Profile

Vịnh Nghi

Vịnh Nghi

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 18
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (8)

  • Vịnh Nghi: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 12 Bài tập và thực hành 2 Tạo cấu trúc bảng) (+3đ) Cách đây 4 tuần
  • Vịnh Nghi: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 12 Bài tập và thực hành 1 Tìm hiểu hệ cơ sở dữ liệu) (+3đ) Cách đây 4 tuần
  • Vịnh Nghi: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 4 Cấu trúc bảng - Tin học 12) (+2đ) Cách đây 4 tuần
  • Vịnh Nghi: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 3 Giới thiệu Microsoft Access - Tin học 12) (+3đ) Cách đây 4 tuần
  • Vịnh Nghi: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 12 Bài 2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu) (+2đ) Cách đây 2 tháng
  • Vịnh Nghi: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 5 Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX)) (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Vịnh Nghi: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 2 Ấn Độ) (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Vịnh Nghi: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 1 Nhật Bản) (+3đ) Cách đây 11 tháng