AMBIENT

jung kook's Profile

jung kook

jung kook

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 3
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (6)

 • jung kook đã kết bạn Anh Ngoc Cách đây 1 năm
 • jung kook đã đặt câu hỏi: sinh học 123 Cách đây 1 năm

  tục ngữ về kinh ngiệm sản suất của ông cha ta

 • Giải bài toán bằng cách lập phương trình:

  Hai xe khách khởi hành  cùng 1 lúc từ 2 địa điểm A và B cách nhau 140 km, đi ngược chiều nhau và sau 2 giờ chúng gặp nhau. Tính vận tốc mỗi xe biết xe đi từ A có vận tốc lớn hơn xe đi từ B là 10 km?

  Ai giải giúp mk đuy, mk tick choa :))

 • jung kook đã đặt câu hỏi: CM x^2+y^2+z^2+3>=2(x+y+z) với mọi x, y, z Cách đây 1 năm

  Bài 1: CMR: x2 + y2 + z2 + 3 >= 2(x+y+z) với mọi x,y,z.

 • jung kook đã đặt câu hỏi: sinh học 123 Cách đây 1 năm

  Vì sao bộ rễ cây ăn sâu

 • jung kook đã đặt câu hỏi: sinh học 123 Cách đây 1 năm

  Vì sao bộ rễ cây ăn sâu

Điểm thưởng gần đây (1)

 • jung kook: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 6 Bài 11 Sự hút nước và muối khoáng của rễ) (+3đ) Cách đây 1 năm