YOMEDIA

Dương Tài's Profile

Dương Tài

Dương Tài

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 49
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (17)

  • Dương Tài: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Vật lý 7 Bài 5 Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng) (+3đ) Cách đây 4 tuần
  • Dương Tài: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Vật lý 7 Bài 7 Gương cầu lồi) (+3đ) Cách đây 4 tuần
  • Dương Tài: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Vật lý 7 Bài 8 Gương cầu lõm) (+3đ) Cách đây 4 tuần
  • Dương Tài: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Vật lý 7 Bài 9 Tổng kết chương 1 Quang Học) (+3đ) Cách đây 4 tuần
  • Dương Tài: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 7 Bài 3 Thực hiện tính toán trên trang tính) (+3đ) Cách đây 4 tuần
  • Dương Tài: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 7 Bài 4 Sử dụng các hàm để tính toán) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Dương Tài: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Vật lý 6 Bài 21 Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt) (+3đ) Cách đây 6 tháng
  • Dương Tài: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 16 Định dạng văn bản) (+3đ) Cách đây 7 tháng
  • Dương Tài: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 15 Chỉnh sửa văn bản) (+3đ) Cách đây 7 tháng
  • Dương Tài: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Vật lý 6 Bài 4 Đo thể tích vật rắn không thấm nước) (+1đ) Cách đây 1 năm