Thùy Linh's Profile

Thùy Linh

Thùy Linh

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 20
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (8)

  • Thùy Linh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 10 Bài 6 Luyện tập Cấu tạo vỏ nguyên tử) (+1đ) Cách đây 1 tháng
  • Thùy Linh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 9 Bài 33 Vùng Đông Nam Bộ (tiết tiếp theo)) (+3đ) Cách đây 7 tháng
  • Thùy Linh: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề kiểm tra trắc nghiệm tổng hợp Chương 1 Vật lý 9 - Điện học) (+3đ) Cách đây 9 tháng
  • Thùy Linh: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 9 - năm học 2016 - 2017) (+3đ) Cách đây 9 tháng
  • Thùy Linh: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề thi Học Kì 1 môn Sinh học lớp 9 - năm 2016 - 2017) (+3đ) Cách đây 9 tháng
  • Thùy Linh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 9 Bài 5 Các nước Đông Nam Á) (+1đ) Cách đây 12 tháng
  • Thùy Linh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 9 Bài 3 Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa) (+3đ) Cách đây 12 tháng
  • Thùy Linh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 9 Bài 2 Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX) (+3đ) Cách đây 12 tháng