lê huỳnh thảo phương's Profile

lê huỳnh thảo phương

lê huỳnh thảo phương

12/04/2005

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 34
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (8)

Điểm thưởng gần đây (8)

  • lê huỳnh thảo phương: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 13 Phòng trừ sâu, bệnh hại) (+3đ) Cách đây 11 tháng
  • lê huỳnh thảo phương: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 12 Sâu, bệnh hại cây trồng) (+3đ) Cách đây 11 tháng
  • lê huỳnh thảo phương: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 7 Tác dụng của phân bón trong trồng trọt) (+3đ) Cách đây 11 tháng
  • lê huỳnh thảo phương: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 2 Khái niệm về đất trồng và thành phần cần đất trồng) (+3đ) Cách đây 11 tháng
  • lê huỳnh thảo phương: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề kiểm tra trắc nghiệm 1 tiết HK1 môn Vật lý 7 năm học 2018-2019) (+3đ) Cách đây 11 tháng
  • lê huỳnh thảo phương: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 7 năm học 2017 - 2018 trường THCS An Khánh) (+9đ) Cách đây 11 tháng
  • lê huỳnh thảo phương: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề kiểm tra trắc nghiệm tổng hợp Chương 1 Vật lý 7 - Quang học) (+9đ) Cách đây 11 tháng
  • lê huỳnh thảo phương: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 17 Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hoà) (+1đ) Cách đây 11 tháng