Trần Thị Lam's Profile

Trần Thị Lam

Trần Thị Lam

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (3)

 • Trần Thị Lam đã đặt câu hỏi: Nhờ mọi người giải hộ Cách đây 1 tuần

  Tìm các bộ số thực (x, y, z) thoả mãn :

   

  2 X ( √(X-29) + 2√(Y-6) + 3√(Z-2011) ) =X+Y+Z

 • Trần Thị Lam đã đặt câu hỏi: Nhờ mọi người giải hộ Cách đây 1 tuần

  Tìm các bộ số thực (x, y, z) thoả mãn :

   

  2 X ( √(X-29) + 2√(Y-6) + 3√(Z-2011) ) =X+Y+Z

 • Trần Thị Lam đã đặt câu hỏi: Nhờ mọi người giải hộ Cách đây 1 tuần

  Tìm các bộ số thực (x, y, z) thoả mãn :

   

  2 X ( √(X-29) + 2√(Y-6) + 3√(Z-2011) ) =X+Y+Z