Nguyễn Thị Quỳnh Chi's Profile

Nguyễn Thị Quỳnh Chi

Nguyễn Thị Quỳnh Chi

25/03/2000

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Nguyễn Thị Quỳnh Chi đã đặt câu hỏi: Hoá học 12 Cách đây 3 tháng

    Khi cho Ag,Cu,CuO,Al,Fe vào dung dịch ãit HCL thì các chất đều bị tan hết là ?