Trần Phương Linh's Profile

Trần Phương Linh

Trần Phương Linh

07/01/2000

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Trần Phương Linh đã đặt câu hỏi: vcbcvbvccvncv Cách đây 4 tháng

     Quan sát H.36.2A, H.36.2B SGK, nhận xét về hình dạng của lá khi nằm ở các vị trí khác nhau: trên mặt nước và chìm trong nước. Giải thích tại sao?