Ngô Thị Hồng Thắm's Profile

Ngô Thị Hồng Thắm

Ngô Thị Hồng Thắm

01/01/2000

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

  • Ngô Thị Hồng Thắm đã đặt câu hỏi: bài 20 sinh 12 Cách đây 6 tháng

    em muốn biết tên các thành tựu cuả công nghệ gen trên động vật, thực vật, vi sinh vật

  • Ngô Thị Hồng Thắm đã đặt câu hỏi: kĩ thuật chuyển gen Cách đây 6 tháng

    vai trò của thể truyền trong kỹ thuật chuyển gen là gì?