Nguyễn Kim Tđ's Profile

Nguyễn Kim Tđ

Nguyễn Kim Tđ

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Nguyễn Kim Tđ đã đặt câu hỏi: Đông Nam á Cách đây 4 tháng

    nêu sự khác nhau về chế độ nước của sông ngòi giữa bán đảo trung ấn và quần đảo mã lai. Giair thích nguyên nhân sự khác nhau đó

    làm ơn mọi người giúp mình nhé thứ 5 mình thi rồi