ADMICRO

Nguyễn Lê Ngọc Trâm's Profile

Nguyễn Lê Ngọc Trâm

Nguyễn Lê Ngọc Trâm

28/09/2004

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 90
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (30)

 • Nguyễn Lê Ngọc Trâm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 15 Giun đất) (+1đ) Cách đây 2 tuần
 • Nguyễn Lê Ngọc Trâm: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 2 tuần
 • Nguyễn Lê Ngọc Trâm: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 1 tháng
 • Nguyễn Lê Ngọc Trâm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 12 Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp) (+1đ) Cách đây 1 tháng
 • Nguyễn Lê Ngọc Trâm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 11 Sán lá gan) (+2đ) Cách đây 1 tháng
 • Nguyễn Lê Ngọc Trâm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 10 Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang) (+3đ) Cách đây 1 tháng
 • Nguyễn Lê Ngọc Trâm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 9 Đa dạng của ngành Ruột khoang) (+2đ) Cách đây 1 tháng
 • Nguyễn Lê Ngọc Trâm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 8 Thủy tức) (+1đ) Cách đây 1 tháng
 • Nguyễn Lê Ngọc Trâm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 7 Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh) (+3đ) Cách đây 1 tháng
 • Nguyễn Lê Ngọc Trâm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 6 Trùng kiết lị và trùng sốt rét) (+3đ) Cách đây 1 tháng
ADMICRO

 

ON