ADMICRO

Tạ Trung Đan's Profile

Tạ Trung Đan

Tạ Trung Đan

12/10/1982

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 135
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (59)

  • Tạ Trung Đan: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Toán 6 Chân trời sáng tạo Bài tập cuối chương 3) (+1đ) Cách đây 2 ngày
  • Tạ Trung Đan: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Toán 6 Chân trời sáng tạo Bài 3: Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn) (+1đ) Cách đây 2 ngày
  • Tạ Trung Đan: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Toán 6 Chân trời sáng tạo Bài 2: Hình chữ nhật - Hình thoi - Hình bình hành - Hình thang cân) (+1đ) Cách đây 2 ngày
  • Tạ Trung Đan: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 2 ngày
  • Tạ Trung Đan: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Toán 6 Chân trời sáng tạo Bài 1: Hình vuông - Tam giác đều - Lục giác đều) (+1đ) Cách đây 3 ngày
  • Tạ Trung Đan: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 3 ngày
  • Tạ Trung Đan: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 6 ngày
  • Tạ Trung Đan: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 1 tuần
  • Tạ Trung Đan: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 1 tuần
  • Tạ Trung Đan: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 2 tuần
ADMICRO

 

ON