YOMEDIA

Binh Gia's Profile

Binh Gia

Binh Gia

01/01/1970

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 0
Điểm 1
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

 • Binh Gia đã đặt câu hỏi: Giúp mình nhanh với ạ , mình đang cần gấp Cách đây 2 năm

  Đèn có điện trở R1 = 12 ôm và CĐDĐ định mức là 0,5 A;

  R2= R3 =6 ôm ; UAB=6 V

  a, Tính điện trở của toàn mạch 

  b, Tính CĐDĐ qua đèn và mỗi điện trở

  -Hãy nêu nhận xét về độ sáng của đèn

 • Binh Gia đã đặt câu hỏi: Giúp mình với Cách đây 2 năm

  Mình đang cần gấp

Không có Điểm thưởng gần đây

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF