ON
YOMEDIA
VIDEO

Trên đoạn đường AB dài 11,5km, có một vật chuyển động đều từ A về B với vận tốc 10m/s và cùng lúc đó một vật khác chuyển động đều từ B về A với vận tốc 10km/h.

Hỏi:

a)  Sau bao lâu hai vật gặp nhau? Nơi gặp nhau cách A, B bao nhiêu km?

b)  Sau bao lâu hai vật cách nhau 2,3km?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a) Gọi t là thời gian kể từ khi xuất phát cho đến khi hai vật gặp nhau.

  Quãng đường đi được của hai vật xuất phát từ A và B lần lượt là:

  sA = vA.t = 36.t                                                            (1)

  sB = vB.t = 10t                                                             (2)

    Vì  khởi hành cùng một lúc nên khi hai vật gặp nhau thì:   

  sA + s= sAB.                                                   (3)

   Từ (1), (2) và (3) ta có: 36.t + 10.t = 11,5

  => 46.t = 11,5

  =>  \(t = \frac{{11,5}}{{46}} = 0,25(h) = 15(ph)\)

  => sA =  36.t = 36.0,25 = 9(km),

  => sB = 10.t = 10.0,25 = 2,5(km).

  Vậy sau khi xuất phát 15phút thì hai vật gặp nhau, và cách A một  khoảng 9km, cách B một khoảng 2,5km.

  b) Gọi t/ là thời gian kể từ lúc xuất phát cho đến khi hai vật cách nhau 2,3km. Ta có phương trình:

  \(\begin{array}{l} \left| {{s_{AB}} - ({s_A} + {s_B})} \right| = 2,3\\ \Leftrightarrow \left| {{\rm{11,5 - 36}}{\rm{.t' - 10}}{\rm{.t'}}} \right| = 3\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 11,5 - 46.{t_1}' = 2,3\\ - 11,5 + 46.{t_2}' = 2,3 \end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 46.{t_1}' = 9,2\\ 46.{t_2}' = 13,8 \end{array} \right.\\ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} {t_1}' = \frac{{9,2}}{{46}} = 0,2(h) = 12(ph)\\ {t_2}' = \frac{{13,8}}{{46}} = 0,3(h) = 18(ph) \end{array} \right. \end{array}\)

  Vậy sau 12phút và sau 18phút hai vật đó cách nhau 2,3km.

  ĐS: a) 15phút, 9km, 2,5km; b) 12phút, 18phút.

    bởi Lê Viết Khánh 30/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1