ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính nhiệt lượng lò nhận vào ?

Có 3kg hơi nước ở nhiệt độ \(100^0C\) được đưa vào một lò dùng hơi nước. Nước từ lò đi ra có nhiệt độ \(70^0C\) . Hỏi lò đã nhận một nhiệt lượng là bao nhiêu? Biết nhiệt hóa hơi của nước là \(2,3.10^6\)J/kg, nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (3)

 
 
 
 • Tóm tắt

  m = 3kg

  t1 = 100oC

  t2 = 70oC

  L = 2,3.106J/kg

  c = 4200J/kg.K

  Nhiệt học lớp 8

  Qthu = ?

  Giải

  Nhiệt lượng m = 3kg hơi nước ở t1 = 100oC tỏa ra khi ngưng tụ hoàn toàn thành nước lỏng ở t1 = 100oC là:

  \(Q_1=m.L=3.2,3.10^6=6900000\left(J\right)\)

  Nhiệt lượng m = 3kg nước ở t1 = 100oC tỏa ra khi hạ nhiệt độ xuống t2 = 70oC là:

  \(Q_2=m.c\left(t_1-t_2\right)=3.4200\left(100-70\right)=378000\left(J\right)\)

  Vậy tổng nhiệt lượng hơi nước và nước tỏa ra là:

  \(Q_{tỏa}=Q_1+Q_2=6900000+378000=7278000\left(J\right)\)

  Theo phương trình cân bằng nhiệt thì nhiệt lượng lò nhận vào là:

  \(Q_{thu}=Q_{tỏa}=7278000\left(J\right)=7278kJ\)

    bởi Nguyễn Thị Phương Liên 20/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Người ta thả 1 miếng đồng 600 gam ở 100 độ C vào 2,5 kg nước. Nhiệt độ khi có sự cân bằng là 30 độ C. Tính Q thu của nước và nước nóng thêm bao nhiêu độ ?

    bởi Lê Minh Bảo Bảo 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Nhiệt lượng toả ra của đồng là :

  \(Q_1=m_1\cdot c_1\cdot\Delta t_1=0,6\cdot380\cdot\left(100-30\right)=15960\)

  Nhiệt lượng thu vào của nước là :

  \(Q_2=m_2\cdot c_2\cdot\Delta t_2=2,5\cdot4200\cdot\left(30-t_2\right)=315000-10500\cdot t_2\) \(\left(1\right)\)

  Theo pt cân bằng nhiệt ta có :

  \(Q_1=Q_2=15960J\)

  \(\Rightarrow\) Nhiệt lượng thu vào của nước là 15960J

  Thay \(Q_2=15960\) vào \(\left(1\right)\) ta có :

  \(315000-10500\cdot t_2=15960\)

  \(\Rightarrow t_2=28,48\)

  Vậy nhiệt độ của nước tăng lên là : \(30-28,48=1,52\) oC

    bởi Nguyễn Cầm 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1