AMBIENT

Tính lực đẩy acsimet tác dụng lên vật bằng sắt có khối lượng 1,25kg ?

bởi Hoa Hong 25/09/2018

Một vật bằng sắt có khối lượng 1,25kg.Khi ở trong nước nặng 0,4kg.Biết trọng lượng riêng của sắt,nước lần lượt là 7800 N/m3,10000 N/m3:

a/Tính lực đẩy acsimet tác dụng lên vật,thể tích của vật

b/Vật này đặc hay rỗng

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a) P = 10m = 10.1,25 = 12,5 N

  Lực đẩy Acsimet là :

  12,5 - 0,4 = 12,1 N

  Ta có : FA = dn.V => V = \(\dfrac{F_A}{d_n}=\dfrac{12,1}{10000}=1,21.10^{-3}m^3\)

  b) Ta lại có : dv = \(\dfrac{P}{V}=\dfrac{12,5}{1,21.10^{-3}}\)=....( tự tính )

  bởi Lê Lâm Ngọc Lan 25/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>