Tính áp suất không khí trong mỗi bánh xe có khối lượng 12kg ?

bởi hành thư 22/09/2018

một người có khối lượng 60kg đi một xe đạp có khối lượng 12kg với diện tích tiếp xúc của bánh xe trước và sao với mặt đường lần lượt là 25cm2 và 33cm2. coi áp suất được phân bố đều cho hai diện tích tiếp xúc ấy và áp suất trong hai bánh là bằng nhau. hãy tính:

a/ áp suất không khí trong mỗi bánh xe.

b/ người ấy đèo thêm một người 50kg ở phía sau. coi trọng lượng của người này hoàn toàn đặt lên bánh sau.

+hãy tính: diện tích tiếp xúc của bánh sau với mặt đường nếu giữ nguyên áp suất cũ của không khí trong bánh sau?

+để diện tích tếp xúc của bánh sau không vượt quá 60cm2phải bơm thêm vào bánh sau tới áp suất bao nhiêu?

Câu trả lời (1)

  • mọi người ơi giúp mk đi sắp kiểm tra rôi

    Cảm ơn trước nha!

    bởi Dương Thuy 22/09/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan