Tính áp suất của xe tăng có trọng lượng 26000N lên mặt đường ?

bởi Nguyễn Thị Lưu 22/09/2018

Một xe tăng có trọng lượng 26000N. Tính áp suất của xe tăng lên mặt đường , biết rằng diện tích tiếp xúc của các bán xích với mặt đất là 1,3m2. hãy so sánh áp suất đó với áp suất của 1 người nặng 450N có diện tích tiếp xúc 2 bàn chân với mặt đất là 200cm2

Câu trả lời (1)

 • Áp suất của xe tăng tác dụng lên mặt đường :

  \(p_1=\dfrac{F_1}{S_S}=\dfrac{26000}{1,3}=20000\left(Pa\right)\)

  Áp suất của người tác dụng lên mặt đường :

  \(p_2=\dfrac{F_2}{S_2}=\dfrac{450}{0,02}=22500\left(Pa\right)\)

  * So sánh : Áp suất của người tác dụng lên mặt đường lớn hơn áp suất của xe tăng tác dụng lên mặt đường.

  bởi Hiahia Heoo 22/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan