Tính áp suất của xe có khối lượng 9 tấn tác dụng lên mặt sàn khi xe đứng yên ?

bởi Naru to 22/09/2018

Ai help mình với

Một xe tải có khối lượng 9 tấn có 12 bánh xe, diện tích tiếp xúc của mỗi bánh xe với mặt đường là 7,2 cm2. Tính áp suất của xe tác dụng lên mặt sàn khi xe đứng yên.

Câu trả lời (1)

 • Tóm tắt:

  \(m=9tấn\)

  \(S_1=7,2cm^2\)

  \(p=?\)

  GIẢI :

  Đổi: \(9tấn=9000kg\)

  \(7,2cm^2=0,00072m^2\)

  Trọng lượng của chiếc xe tải là ;

  \(P=10.m=10.9000=90000\left(N\right)\)

  Diện tích của 12 bánh xe tác dụng với mặt đường là :

  \(S=12.S_1=12.0,00072=0,00864\left(m^2\right)\)

  Áp suất của xe tác dụng lên mặt sàn khi xe đứng yên là:

  \(p=\dfrac{F}{S}=\dfrac{P}{S}=\dfrac{90000}{0,00864}\approx10417\left(Pa\right)\)

  bởi Nguyễn Ngọc Mai 22/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan