Tính áp suất của nước tác dụng lên điểm A cách đáy bể 0,8m ?

bởi Bánh Mì 22/09/2018

1 bể nước cao 1,5m chứa đầy nước tính áp xuất của nước tác dụng lên đáy bể và lên điểm a cách đáy bể 0,8m biết trọng lượng riêng của nước là 10000n/m3

Câu trả lời (1)

 • Tóm tắt:

  \(h=1,5m\)

  \(h_0=0,8m\)

  \(d_n=10000N/m^3\)

  ________________________

  \(p_{tp}=?\)

  \(p_1=?\)

  Giải:

  Áp suất của nước tác dụng lên đáy bể là:

  \(p_{tp}=d_n.h=10000.1,5=15000\left(Pa\right)\)

  Khoảng cách tính từ điểm A đến mặt thoáng chất lỏng là:

  \(h_1=h-h_0=1,5-0,8=0,7\left(m\right)\)

  Áp suất của nước tác dụng lên điểm A là:

  \(p_1=d_n.h_1=10000.0,7=7000\left(Pa\right)\)

  Đáp số: ...

  bởi Lê Lộc Nguyên 22/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan