Tính áp suất của nước tác dụng lên đáy cốc có độ cao 20cm ?

bởi My Hien 22/09/2018

Đổ một lượng nước vào trong cốc sao cho độ cao trong nước là 20cm , cho biết trọng lượng riêng của nước là 10 000N/m3

a) tính áp suất của nước tác dụng lên đáy cốc.

b) tính áp suất của nước tác dụng lên điểm A cách đáy cốc 5cm

Câu trả lời (1)

 • Tóm tắt ;

  \(h_c=20cm\)

  \(d_n=10000N\)/m3

  a) \(p_1=...?\)

  b) \(h_A\)

  \(p_2=...?\)

  GIẢI :

  Ta có : \(h_c=20cm=0,2m\)

  \(h_A=5cm=0,05m\)

  a) Áp suất của nước tác dụng lên đáy cốc là:

  \(p_1=d_n.h_c=10000.0,2=2000\)N/m2

  b) Độ sâu của điểm A cách mặt thoáng :

  \(h_2=h_c-h_A=0,2-0,05=0,15\left(m\right)\)

  Áp suất của nước tác dụng lên điểm A là :

  \(p_2=d_n.h_2=10000.0,15=150\) N/m2

  Đáp số : \(\left\{{}\begin{matrix}p_1=2000\left(N\backslash m^2\right)\\p_2=150\left(N\backslash m^2\right)\end{matrix}\right.\)

  bởi Nguyễn Tú 22/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan