Tính áp suất của nước lên lỗ thủng của 1 chiếc tàu bị thủng ở độ sâu 2,8m ?

bởi Lan Anh 22/09/2018

Một chiếc tàu bị thủng 1 lỗ ở độ sâu 2.8m. Người ta đặt 1 miếng vá áp vào lỗ thủng đó từ phía trong. Hãy tính xe cần đặt 1 lực có độ lớn là bao nhiêu để giữ miếng vá nếu lỗ thủng rộng 150cm2. Biết trọng lượng riêng của nước là d= 10000N/m2.

Câu trả lời (1)

 • Áp suất của nước lên lỗ thủng:

  p = d.h = 10000.2,8 = 28000 N/m2

  Để giữa được lỗ thủng thì lực cần sử dụng phải có độ lớn bằng với áp lực nước tác dụng lên lỗ thủng:

  Ta có F' = F = p.S = 28000.0,015 = 420N

  bởi Trần Thị Thanh Xuân 22/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan