Tính áp suất của nước lên đáy thùng và lên 1 điểm cách đáy thùng 0.4m ?

bởi Nguyễn Tiểu Ly 22/09/2018

Một thùng cao 1.2m đựng đầy nước. Tính áp suất của nước lên đáy thùng và lên 1 điểm cách đáy thùng 0.4m

Câu trả lời (1)

 • Áp suất của nước tác dụng lên đáy thùng là:

  p =d.h= 10000.1,2= 12000(N/m2)

  Áp suất của nước tác dụng lên điểm cách đáy bình 0.4m là

  p=d.h= 10000.(1,2-0,4)= 8000(N/m2)

  bởi Trần Huỳnh 22/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan