Tính áp suất của máy kéo có trọng lượng 20000N tác dụng lên mặt đường?

bởi Nguyễn Phương Khanh 22/09/2018

Một máy kéo có trọng lượng 20000N. Biết diện tích tiếp xúc của máy kéo với mặt đường là 2,4m2 .Tính áp suất của máy kéo tác dụng lên mặt đường?

Câu trả lời (1)

 • Tóm tắt

  F=20000N

  S=2,4 m2

  p=?pa

  Giải

  Áp suất của máy kéo tác dụng lên mặt đường là:

  \(p=\dfrac{F}{S}=\dfrac{20000}{2,4}\approx8333,34\)(N/m2)

  Vậy áp suất của máy kéo tác dụng lên mặt đường là 8333,34 N/m2

  bởi Lê Thùy Tiên 22/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan