Tính áp suất của các chân bàn có khối lượng 10kg tác dụng lên mặt đất ?

bởi Kim Ngan 22/09/2018

đặt 1 bao bột mì 30kg lên một cái bàn 3 chân có khối lượng 10kg. diện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi chân bàn là 10cm2. tính áp suất của các chân bàn tác dụng lên mặt đất.

Câu trả lời (1)

 • Trọng lực của 1 bao bột mỳ tác dụng lên bàn là :

  \(F=m.10=30.10=300N\)

  Trọng lực của bàn tác dụng lên mặt đất :

  \(F=m.10=10.10=100N\)

  Tổng trọng lực tác dụng lên mắt đất :

  300 + 100 = 400 N

  Diện tích tiếp xúc của mỗi chân bàn là :

  \(S_{1c}=10.3=30\left(m^2\right)\)

  Áp suất của các chân bàn tác dụng lên mặt đất :

  \(p=\dfrac{F}{S}=\dfrac{400}{30}=13,333...333\approx13,33\left(pa\right)\)

  ~ không chắc lắm~

  bởi Nhật My 22/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan