Tính áp suất các chân ghế có khối lượng 4kg tác dụng lên mặt đất ?

bởi Suong dem 22/09/2018

Giúp mk giải bt 7.6 trong sách bài tập

Câu trả lời (1)

 • 7.6. Đặt một bao gạo 60kg lên một cái ghế bốn chân có khối lượng 4kg. Diện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi chân ghế là 8cm2. Tính áp suất các chân ghế tác dụng lên mặt đất.

  Tóm tắt:

  \(mB=60kg\Rightarrow P_b=10m_b=600N\)

  \(m_g=4kg\Rightarrow P_g=10m_g=40N\)

  \(S_a=S_b=S_c=S_d=8cm^2=0,0008m^2\)

  ______________________________________________________

  \(p=?\)

  Giải:

  Tổng diện tích tiếp xúc với mặt đất là:

  \(S=S_a+S_b+S_c+S_d=4.0,0008=0,0032\left(m^2\right)\)

  Tổng áp lực tác dụng lên mặt đất là:

  \(F=P_b+P_g=600+40=640\left(N\right)\)

  Áp suất các chân ghế tác dụng lên mặt đất là:

  \(p=\dfrac{F}{S}=\dfrac{640}{0,0032}=200000\left(Pa\right)\)

  Đáp số: ...

  bởi Huyền Nguyễn Thị Thanh 22/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan