YOMEDIA
ZUNIA12

Một vật dạng hình hộp chữ nhật có bề dày b = 30 mm, đáy có kích thước a = 40 mm và c = 60 mm. Vật được thả trong một thùng chứa nước ở dưới và dầu hoả ở trên. Vật lơ lửng giữa mặt phân cách giữ nước và dầu và phần chìm trong nước bằng \(\frac{1}{3}\) bề dày của khối. Xác định lực đẩy lên vật. Cho biết TLR của nước và dầu hoả lần lượt là d1 = 104N/m3 ‘ d2 = 0,81.104N/m3?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Thể tích của vật là:  V = a.b.c = 40 . 30 .60 = 72000(mm3) = 72.10-6  (m3 )

  Thể tích phần vật trong nước:\({V_1} = {1 \over 3}V = {{1 \cdot 72 \cdot {{10}^{ - 6}}} \over 3} = 24 \cdot {10^{ - 6}}\left( {{m^3}} \right)\)

  Thể tích phần vật trong dầu:\({V_2} = {2 \over 3}V = {{2 \cdot 72 \cdot {{10}^{ - 6}}} \over 3} = 48 \cdot {10^{ - 6}}\left( {{m^3}} \right)\)

  Lực đẩy do nước tác dụng lên vật:  FA1 = d1 . V1 = 104.24. 10-6 = 0,24 (N)

  Lực đẩy do dầu tác dụng lên vật:  FA2 = d2 . V2 = 0,81.104.48.10-6 = 0,3888 (N)

  Lực đẩy tác dụng lên vật là: F = FA1 +  FA2 = 0,24 + 0,3888 0,63(N)

    bởi bach dang 27/04/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF