AMBIENT

Tính trọng lượng và thể tích của vật có khối lượng 45 kg ?

bởi Nguyễn Thị Thu Huệ 23/10/2018

một vật có khối lượng 45 kg. Biết vật đó có khối lượng riêng 1200kg/mét khối. Tính trọng lượng và thể tích của vật đó

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Theo đề bài,ta có:

  m = 45kg

  D = 1200kg/m3

  Vậy thể tích của vật đó là:

  V=\(\dfrac{m}{D}\)=\(\dfrac{45}{1200}=\dfrac{3}{80}=0,0375\)(m3)

  Trọng lượng riêng của vật đó là:

  d=10D=10.1200=12000(N/m3)

  Vậy trọng lượng của vật đó là:

  P=d.V=12000.0,0375=450(N)

  Vậy vật đó có trọng lượng là 450N,thể tích là 0,0375m3

  bởi Nguyễn Văn Tuấn 23/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>