YOMEDIA

Tính trọng lượng quả nặng có khối lượng 0,54kg và thể tích là 0,0002m3 ?

bởi Hoa Lan 25/01/2019

Một quả nặng có khối lượng 0,54kg và thể tích là 0,0002m khối

a)tính trọng lượng quả nặng

b)tính khối lượng riêng của chất làm nên quả nặng và cho biết quả nặng làm bằng chất gì?c) nếu treo quả nặng này vào đầu 1 lực kế lò xo thì khi quả nặng đứng yên cân bằng,lực kế này chỉ giá trị bao nhiêu?Giải thích.

RANDOM

Câu trả lời (5)

 • Tóm tắt:

  \(m=0,54kg\)

  \(V=0,0002m^3\)

  ___________________

  a) \(P=?\)

  b) \(d=?\)

  c) \(F=?\)

  Giải:

  a) Trọng lượng của quả nặng là:

  \(P=10m=10.0,54=5,4\left(N\right)\)

  b) Khối lượng riêng của chất làm quả nặng là:

  \(d=\dfrac{P}{V}=\dfrac{5,4}{0,0002}=27000\left(N/m^3\right)\)

  => Quả nặng được làm bằng Nhôm

  (\(d_{Al}=27000N/m^3\))

  c) Nếu treo quả nặng này vào đầu một lực kế lò xo thì khi quả nặng đứng yên cân bằng, lực kế này chỉ giá trị là:

  \(F=P=5,4\left(N\right)\)

  Giải thích: Vì khi treo quả cầu vào lực kế, lực tác dụng lên lực kế đúng bằng trọng lượng của quả nặng nên số chỉ của lực kế là độ lớn của trọng lượng của quả nặng.

  bởi Trương Thị Kim Phụng 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một thanh nhôm có thể tích là 10 đề xi mét khối biết khối lượng riêng của nhôm là 2.700 kilogam trên mét khối tính khối lượng và trọng lượng của thang nhôm

  bởi Ha Ku 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Sai chút nha! nhớ nhâm công thức!

  Làm lại ạ :

  Tóm tăt:

  \(V=10dm^3\)

  \(D=2700kg\)/m3

  \(m=?\)

  \(P=?\)

  GIẢI :

  Đổi : \(10dm^3=0,01m^3\)

  Khối lượng của thanh nhôm là:

  \(m=D.V=2700.0,01=27\left(kg\right)\)

  Trọng lượng của thanh nhôm là :

  \(P=10.m=10.27=270\left(N\right)\)

  Đáp số : \(\left\{{}\begin{matrix}m=27kg\\P=270N\end{matrix}\right.\)

  bởi Hoàng Thùy Dung 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Dùng một hệ thống pa - lăng có 4 ròng rọc động và 4 ròng rọc cố định để đưa một vật có khối lượng 0,5 tấn lên cao thì lực kéo tối thiểu ( khi bỏ qua ma sát và khối lượng ròng rọc) là .................................................................................................. N

  bởi Mai Đào 26/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Khi dùng 1 hệ thống pa -lăng có 4 ròng rọc động và 4 ròng rọc cố định mà bỏ qua ma sát và khối lượng ròng rọc thì sẽ lợi \(8\) lần về lực

  Ta có : \(0,5\) tấn = \(500kg\)

  Trọng lượng của vật cần đưa lên cao là :

  \(P=10m=10.500=5000\left(N\right)\)

  Vậy khi dùng 1 pa - lăng gồm 4 ròng rọc động và 4 ròng rọc cố định mà bỏ qua ma sát và khối lượng ròng rọc thì cần 1 lực bằng :

  \(F=\dfrac{P}{8}=\dfrac{5000}{8}=625\left(N\right)\)

  \(\rightarrow\) Kết luận : Dùng một hệ thống pa - lăng có 4 ròng rọc động và 4 ròng rọc cố định để đưa một vật có khối lượng 0,5 tấn lên cao thì lực kéo tối thiểu ( khi bỏ qua ma sát và khối lượng ròng rọc) là ...............................................\(625\)................................................... N

  bởi Nguyễn Ngọc Mỹ Tâm 26/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA