YOMEDIA

Tính trọng lượng của vật có khối lượng 243000g ?

bởi Nguyễn Bảo Trâm 23/10/2018

Một vật có khối lượng 243000g và có thể tích là 90dm^3 . Hãy tính

a. Trọng lượng của vật

b. Khối lượng riêng của vật? Vật đó làm bằng chất gì?

c. Trọng lượng riêng của chất cấu tạo nên vật đó

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Tóm tắt:

  \(m=243000g\)

  \(V=90dm^3\)

  a) \(P=?\)

  b)\(D=?\)

  c) \(d=?\)

  GIẢI :

  Đổi : \(243000g=243kg\)

  \(90dm^3=0,09m^3\)

  a) Trọng lượng của vật là:

  \(P=10.m=10.243=2430\left(N\right)\)

  b) Khối lượng riêng của vật là :

  \(D=\dfrac{m}{V}=\dfrac{243}{0,09}=2700\)(kg/m3)

  => Vật đó làm bằng nhôm

  c) Trọng lượng riêng xủa chất cấu tạo nên vật đó :

  \(d=10.D=10.2700=27000\)(N/m3)

  bởi Trần Thanh Tâm 23/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>