YOMEDIA

Tính trọng lượng của quả cầu nhôm có thế tích bằng 0,004m3 ?

bởi Đan Nguyên 23/10/2018

Một quả cầu nhôm có thế tích bằng 0,004m khối . Biết khối lượng riêng của nhôm la 2700kg/m khối a Tính khối lượng của quả cầu nhôm. b Tính trọng lượng của quả cầu nhôm. c Tính trọng lượng riêng của nhôm

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Tóm tắt:

  \(V=0,004m^3\\ D=2700kg/m^3\\ \overline{a)m=?}\\ b)P=?\\ c)d=?\)

  Giải:

  a) Khối lượng của quả cầu nhôm đó là:

  \(m=D.V=2700.0,004=10,8\left(kg\right)\)

  b) Trọng lượng của quả cầu nhôm đó là:

  \(P=10.m=10.10,8=108\left(N\right)\)

  c) Trọng lượng riêng của nhôm là:

  \(d=\dfrac{P}{V}=\dfrac{108}{0,004}=27000\left(N/m^3\right)\)

  Vậy:....

  bởi Aokienthuc.Com Thầy Đảo 23/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA