AMBIENT

Tính khối lượng lượng riêng và trọng lượng riêng của một vật có khối lượng là 250kg ?

bởi ngọc trang 23/10/2018

bài 1 Một bình chia độ chứa nước , mực nước ở ngang vạch 55cm khoi . Thả vào bình một hòn sỏi, sỏi ngập hoàn toàn trong nước và mực nước trong bình dâng lên đến vạch 100cm khoi. Tính thể tích của hòn sỏi

bài 2 biết 1 xe cát có thể tích là 8m khối

a) tính khối lượng của xe cát

b) tính trọng lượng của xe cat ?

bài 3 tính khối lượng lượng riêng và trọng lượng riêng của một vật có khối lượng là 250kg, thể tích 100dm khoi

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Bài 1: Tóm tắt Giải

  V1 = 55 cm3 Thể tích của hòn sỏi là:

  V2 = 100 cm3 V = V2 - V1 = 100 - 55 = 45 ( cm3 )

  V = ? Đ/S: 45 cm3

  Bài 3: Tóm tắt Giải

  m = 250 kg Khối lượng riêng của xe cát là:

  V = 100 dm3 = 0,1 m3 D = m : V = 250 : 0,1 = 2500 ( kg/m3 )

  D = ? Trọng lượng riêng của xe cát là:

  d = ? d = 10 . D = 10 . 2500 = 25000 ( N/m3 )

  bởi Võ Trần Vân Anh 23/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>