AMBIENT

Tìm công thức tính khối lượng, khối lượng riêng, trọng lượng riêng ?

bởi Nguyễn Anh Hưng 17/10/2018

Công thức tính khối lượng, khối lượng riêng, trọng lượng riêng, đơn vị, các máy cơ đơn giản.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Trả lời chung >:)

  Công thức tính khối lượng là m = D.V

  Công thức tính khối lượng riêng là D = \(\dfrac{m}{V}\) hoặc \(\dfrac{d}{10}\)

  Công thức tính trọng lượng riêng là d = \(\dfrac{P}{V}\) hoặc D.10

  * Chú thích :

  m : Khối lượng ( kg hoặc g )

  D : Khối lượng riêng ( kg/m3 hoặc g/cm3 )

  V : Thể tích ( m3 hoặc cm3 ) ( nếu có trong trọng lượng riêng thì bắt buộc là m3 )

  d : Trọng lượng riêng ( N/m3 )

  P : Trọng lượng ( N )

  + Các máy cơ đơn giản :

  - Mặt phẳng nghiêng

  - Đòn bẩy

  - Ròng rọc : Có 2 loại :

  + Ròng rọc cố định

  + Ròng rọc động

  bởi Trần Thị Ngọc Hân 18/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA