YOMEDIA

Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của gạch ?

bởi hành thư 25/01/2019

Một viên gạch 2 lỗ có m = 1,6kg. Hòn gạch có V = 1,2 dm ^3. Mỗi lỗ có V = 190cm ^3. Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của gạch ?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • P=10m=1,6.10=16(N)

  V2 lỗ của viên gạch=2.190=380(cm3)=0,38(dm3)

  Vviên gạch=1,2-0,38=0,82(dm3)=0,00082(m3)

  Dviên gạch=m/V=1,6/0,00082\(\approx1951,2195\left(\dfrac{kg}{m^3}\right)\)

  dviên gạch=P/V=16/0,00082\(\approx19512,1951\left(\dfrac{N}{m^3}\right)\)

  bởi Huyền Châu 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA