YOMEDIA

Thế nào là khối lượng riêng?

bởi Vũ Hải Yến 23/10/2018

Câu 1 : Trọng lực là gì? Thế nào là trọng lượng? Đơn vị?

Câu 2 : Thế nào là khối lượng riêng? Viết công thức? Đơn vị?

Thế nào là trọng lượng riêng? Viết công thức? Đơn vị?

Câu 3 : Thế nào là 2 lực cân bằng?

Câu 4 : Cho Khói Lượng Rêng của 1 vật là 7800kg/m3 và thể tích là 200 lít. Tính khối lượng và trọng lượng riêng của vật.

Câu 5 : Nêu cách xác định thể tích của vật rắn không thấm nước bằng bình chia độ?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Câu 1:

  Trọng lực là lực hút của Trái Đất.

  Trọng lượng là tác dụng của lực hút Trái Đất lên mọi vật.

  Đợn vị là Niutơn (kí hiệu là N).

  Câu 2:

  Khối lượng riêng là đại lượng tính theo khối lượng trên một đơn vị thể tích.

  Công thức:

  D= \(\dfrac{m}{V}\) Trong đó: m: Khối lượng ( Đơn vị :kg )

  V: Thể tích ( Đơn vị: m3 )

  D: Khối lượng riêng ( Đơn vị: kg/m3 )

  Đơn vị của khối lượng riêng là: ki-lô-gam trên mét khối.

  bởi Nguyễn Hồng Kim Điệp 23/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA