AMBIENT

Nhiệt kế nào dùng để đo nhiệt độ cơ thể người ?

bởi Lê Bảo An 24/01/2019

Câu 34: Nhiệt kế nào sau đây dùng để đo nhiệt độ cơ thể người ?

A. Nhiệt ké rượu B. Nhiệt kế thuỷ ngân C . Nhiệt kế y tế D. Cả 3 nhiệt kế trên

Câu 35: Trong các câu so sánh nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc của nước dưới đây, câu nào đúng ?

A . NHiệt độ nóng chảy cao hơn nhiệt độ đông đặc

B .Nhiệt độ nóng chảy thấp hơn nhiệt độ đong đặc

C . Nhiệt độ nóng chảy bằng nhiệt độ đông đặc

D .Cả A B C đều đúng

Câu 36: Đối với nhiệt giai Farenhai,hơi nước đang sôi là:

A.100oF B.32oF C.212oF D.180oF

Câu 37: Dụng cụ dùng để đo nhiệt độ cơ thể là:

A.Lực kế B.Nhiệt kế C. Nhiệt kế y tế D.Nhiệt kế thuỷ ngân

Câu 38: Băng kép (SGK) khi bị đốt nóng hoặc làm lạnh thì sẽ:

A.Cong lại B. Vẫn thẳng C.Cong lên D. Cong xuống

Câu 39: Quả bóng bàn bị móp,làm thế nào để nó phồng lên?

A.Nhúng nó vào nước lạnh B.Nhúng nó vào nước nóng

C.Nhúng nó vào nước bình thường D.Nhúng nó vào nước ấm

Câu 40: Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều đến ít sau đây,cách sắp xếp nào là đúng?

A.Lỏng,rắn,khí B.Rắn,lỏng,khí C.Rắn,khí,lỏng D.Khí,lỏng,rắn

Câu 41: Đối với nhiệt giai Xenxiut,nước đá đang tan là:

A.100oC B.0oC C.212oC D.180oC

Câu 42: . Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi nung nóng một vật rắn?

A.Khối lượng của vật tăng B. Khối lượng của vật giảm

C.Khối lượng riêng của vật tăng D. Khối lượng riêng của vật giảm

Câu 43: Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt:

A.Khác nhau B.Có thể giống nhau hoặc khác nhau

C.Giống nhau D.Bằng nhau

Câu 44: Khi lạnh đi chất khí sẽ:

A.Nở ra B.Co lại C.Vẫn bình thường D. Nở ra và co lại

Câu 45: Sự đông đặc là sự chuyển từ thể :

A. Lỏng sang rắn B. Rắn sang lỏng C.Hơi sang lỏng D.Lỏng sang hơi

Câu 46: Sự bay hơi nhanh hay chậm phụ thuộc vào :

A.Gió B.Nhiệt độ C.Diện tích mặt thoáng D.Gió, nhiệt độ, diện tích mặt thoáng

Câu 47: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không liên quan đến sự nóng chảy ?

A. Bỏ một cục nước đá vào một cốc nước B.Đốt một ngọn nến

C. Đốt một ngọn đèn dầu D.Đúc một cái chuông đồng

ADSENSE

Câu trả lời (8)

 • Câu 34: Chọn ý C

  Câu 35: Chọn ý C

  Câu 36: Chọn ý C

  Câu 37: Chọn ý C

  Câu 38: Chọn ý A

  Câu 39: Chọn ý B

  Câu 40: Chọn ý D

  Câu 41: Chọn ý A

  Câu 42: Chọn ý C

  Câu 43: Chọn ý C

  Câu 44: Chọn ý B

  Câu 45: Chọn ý A

  Câu 46: Chọn ý D

  Caau 47: Chọn ý C

  bởi Nguyễn Bá Vũ Thạch 24/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • trình bày các bước xác định khối lượng riêng của 1 mẩu nhựa đặc, không chìm trong nước.

  chỉ sử dụng những dụng cụ sau: lực kế, bình chia độ chứa nược, sợi chỉ, quả cân bằng thép và mẩu nhựa. theo em độ chính xác của thí nghiệm này phụ thuộc gì
  bởi trang lan 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Phụ thuộc vaò bình chia độ

  bởi Thủy Thu 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Biết 800g rượu có thể tích là 1dm3. Hãy tính khối lượng riêng của rượu. So sánh khối lượng riêng của rượu với khối lượng riêng của nước.

  bởi Suong dem 26/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Giải:

  Đổi: 800g=0,8kg

  1dm3=0,001m3

  Khối lượng riêng của rượu là:

  \(D_r=\dfrac{m}{V}=\dfrac{0,8}{0,001}=800\left(kg|m^3\right)\)

  Ta có: \(D_n=1000kg|m^3\)

  Suy ra: \(D_r< D_n\left(800< 1000\right)\)

  Vậy khối lượng riêng của rượu là: 800kg/m3

  Và khối lượng riêng của rượu nhỏ hơn khối lượng riêng của nước.

  bởi Phan Thị Huyền Trâm 26/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Câu 2: Nước đang sôi, nước uống, hơi nước có đặc điểm chung nào sau đây?

  1. Cùng ở một thể B.Cùng một khối lượng riêng C.Cùng một loại chất D.Không có đặc điểm chung nào

  Câu 3: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không liên quan đến sự nóng chảy?

  1. Để một cục nước đá ra ngoài nắng
  2. Đúc một bức tượng
  3. Đốt một ngọn nến
  4. Đốt một ngọn đèn dầu

  Câu 4: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không liên quan đến sự đông đặc?

  1. Tuyết rơi B. Đúc tượng đồng C. Làm đá trong tủ lạnh D. Rèn thép trong lò rèn

  Câu 5: Tốc độ bay hơi của nước đựng trong một cốc hình trụ càng nhỏ khi:

  1. Nước trong cốc càng nhiều B. Nước trong cốc càng ít

  C. Nước trong cốc càng nóng D. Nước trong cốc càng lạnh

  Câu 6: Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào không phải là của sự bay hơi?

  1. Phụ thuộc vào nhiệt độ
  2. Phụ thuộc vào mặt thoáng của chất lỏng
  3. Xảy ra đồng thời trên mặt thoáng và trong lòng chất lỏng
  4. Phụ thuộc vào gió

  Câu 7: Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào là của sự sôi?

  1. Xảy ra ở một nhiệt độ xác định đối với mỗi chất lỏng
  2. Phụ thuộc vào nhiệt độ, gió, mặt thoáng của chất lỏng
  3. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào của chất lỏng
  4. Chỉ xảy ra trên mặt thoáng của chất lỏng

  Câu 8: Trong các vật sau đây, vật nào được cấu tạo dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt?

  1. Quả bóng bàn B. Băng kép C. Phích đựng nước nóng D. Bóng đèn điện

  Câu 9: Điền vào chỗ trống:

  1. Khi kéo vật len the phương thẳng đứng phải dùng một lực ít nhất bằng…(1)
  2. Ròng rọc cố định giúp làm thay đổi….(2) của lực
  3. Hầu hết các chất đều….(3) khi nóng lên…(4) khi lạnh đi. Chất rắn…(5) ít hơn chất lỏng, chất lỏng….(6) ít hơn chất khí

  Câu 10: Quả bóng bàn bị bẹp nhúng vào nước nóng sẽ phồng lên vì:

  1. Vỏ quả bóng bàn mềm ra và phồng lên
  2. Vỏ quả bóng bàn nóng lên và nở ra
  3. Không khí trong quả bóng nóng lên và nở ra làm quả bóng phồng lên
  4. Nước tràn vào trong quả bóng

  Câu 11: Hiện tượng nào xảy ra với khối lượng riêng của chất lỏng, khi đun chất lỏng trong một bình thuỷ tinh:

  1. Tăng B. Giảm C. Không thay đổi D. Giảm rồi tăng

  Câu 12: Hãy so sánh xem lực kéo vật trực tiếp so với lực kéo vật lên bằng ròng rọc cố đinh:

  1. Bằng B.ít nhất bằng C.Nhỏ hơn D.Lớn hơn

  Câu 13: Trong các

  bởi Nhat nheo 27/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • dài quá, ko mún trả lời

  bởi Nguyễn Nhân 27/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>