Nêu các lực tác dụng lên vật có khối lượng 600g treo vào 1 sợi dây cố định ?

bởi Duy Quang 09/11/2018

Câu hỏi: Một vật có khối lượng 600g treo vào 1 sợi dây cố định

a. Nêu các lực tác dụng lên vật

b. Giải thích vì sao vật đứng yên

c. Cắt sợi dây, vật rơi xuống. Giải thích vì sao

Câu hỏi: Tính khối lượng và trong lượng của chiếc dầm sắt có thể tích 50dm3, biết khối lượng riêng sắt bằng 7800 kg/m3

Câu trả lời (1)

 • Câu 1:

  a. Hai lực cân bằng

  b. Vì chịu tác dụng của hai lực cân bằng (trọng lực và lực kéo của dây)

  c. Khi cắt dây, không còn lực kéo của dây nữa, trong lực sẽ làm vật rơi xuống

  Câu 2:

  Tóm tắt

  V = 50dm3 = 0,05m3

  D = 7800kg/m3

  m = ?

  P = ?

  Giải

  Khối lượng của chiếc dầm sắt là:

  D = \(\frac{m}{V}\) => m = D.V = 7800 . 0,05 = 390 (kg)

  Trọng lượng của chiếc dầm sắt là:

  P = 10.m = 10 . 390 = 3900 (N)

  Đ/s:....

   

   

  bởi Phan thành Chung 09/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan